Käytettävyyssuunnittelu

Käyttöliittymä on asiakkaasi ainoa ovi tarjottuihin palveluihin.

Mistä on kysymys?

Käytettävyyssuunnittelussa luodaan verkkopalvelulle ymmärrettävä sisältörakenne, helposti seurattava navigaatiologiikka, intuitiivisesti oivallettavat sivupohjien elementit sekä käytännön standardeja noudattavat toiminnallisuudet. Myös visuaalinen ilme ja tekniset ratkaisut tarkistetaan siitä näkökulmasta, että ne tukevat moitteetonta käytettävyyttä ja miellyttävää käyttökokemusta.

Miksi tätä tehdään?

Kaikki verkkopalvelun rakentamisen ponnistukset on tehty turhaan, jos käyttäjät eivät löydä palvelua, eivät ymmärrä sitä tai eivät osaa käyttää sitä oikein. Käyttöliittymä on ainoa rajapinta, jonka avulla käyttäjä kohtaa tarjotun tiedon ja asiointipalvelut. Niinpä käyttöliittymän suunnittelukömmähdyksiin turhautuva asiakas on menetetty asiakas.

Käyttäjillä on aina tietty syy lähestyä verkkopalvelua ja hyvä käyttöliittymä on suunniteltu tämän käyttäjätarpeen ihanteelliseen tukemiseen tarkoituksenmukaisesti. Tästä asiakkaan tarpeen tinkimättömästä palvelemisesta on kyse käyttäjälähtöisessä suunnittelussa.

Miten tätä tehdään?

Käytettävyyssuunnittelu tapahtuu osana sähköisten palvelujen määrittelyä ja suunnittelua. Laadukkaassa suunnitteluprosessissa kohderyhmien käyttötarpeet analysoidaan, ja niiden pohjalta suunnitellaan käyttöliittymämallit. Nämä hahmotellaan ensin niin sanotuiksi rautalankamalleiksi ilman graafisia elementtejä, toimintalogiikkaan ja sivupohjiin keskittyen.

Suunnittelutyön lopputulosten laadun takaamiseksi käytettävyyttä on syytä testata. Käytettävyystutkimuksilla voidaan selvittää nykyisen tai uuden palvelun käytettävyysratkaisujen onnistuneisuus tai riskikohdat. Käytettävyyden tutkimisessa voidaan käyttää esim. asiantuntija-arviointia tai käytettävyystestausta.