Verkkopalvelut

Menestyvän verkkopalvelun rakentaminen on urakka, jossa luotettu kumppani on tarpeen.

Palvelusuunnittelussa monta haastetta

Toimivan verkkopalvelun rakentaminen on moniulotteista työtä. Suunniteltavan palvelun tulisi vastata liiketoiminnan tavoitteisiin, jäädä käyttäjien mieleen, olla löydettävä, helppokäyttöinen ja tarkoituksenmukainen. 

Helppokäyttöisyyden haasteeseen on yhä työläämpää vastata, sillä päätelaitteiden monimuotoisuus edellyttää laajaa ymmärrystä käyttötilanteista ja käyttäjien tarpeista. Palvelusuunnittelussa lähdemme usein mobiliteetti edellä, keskittyen ensin oleellisiin toiminnallisuuksiin, ja laajentaen niitä vähitellen. Responsiivisella suunnittelulla varmistamme verkkopalvelun mukautuvan eri päätelaitteiden ominaisuuksiin.

Käyttäjän ja organisaation kohtaamispaikka

Verkkopalvelun suunnittelua ohjaavat strategiset tavoitteet: miten liiketoimintaa ja käyttäjiä palvellaan yhden tai usean verkkopalvelun avulla. Käyttäjien tarpeita ja käyttötilanteita analysoimalla luomme perustan käytettävyyssuunnittelulle. Suunnittelemme palvelun ulkoasun heijastamaan palvelun tavoitteita ja käyttäjäkokemusta.

Osana palvelusuunnittelua varmistamme, että ratkaisumme ovat teknisesti toteutettavissa. Tunnistetun toimitusvarmuutemme ansiosta hanke etenee hallitusti, budjetissa ja aikataulussa.

Verkkopalvelun käyttöönotto voi ravistella organisaation tuttuja toimintamalleja ja -käytäntöjä. Kiinnittämällä huomiota muutoksenhallintaan valmennamme organisaatiota jalkauttamaan uudet toimintatavat ja kannustamaan ihmisiä muutokseen.

Haluamme verkkopalvelun kukoistavan kauan ja vanhenevan arvokkaasti – siksi kiinnitämme huomiota jatkuvaan kehittämiseen. Kehittämistyömme perustuu tavoitteiden ja mittareiden asetantaan sekä systemaattiseen seurantaan.