Atria on kasvava ja kansainvälinen, suomalainen elintarvikealan yritys, jonka palveluksessa on yli 4 000 työntekijää Suomessa, Baltian alueella, Skandinaviassa ja Venäjällä. Atrian asiakasryhmiä ovat päivittäistavarakauppa, Food Service -asiakkaat ja alan teollisuus. Lisäksi sillä on omiin tuotemerkkeihin perustuvaa Fast Food -konseptiliiketoimintaa.

Vuonna 2015 Atria aloitti siirtymän Lotus Notes -työkaluista pilviympäristöön, Office 365 -alustalle. Atria päätti hyödyntää uuden teknologian mahdollisuudet ja lähti aktiivisesti johtamaan työskentelykulttuurin muutosta.

Atria on suunnitellut ja toteuttanut työtapojen uudistamista yhteistyössä Sinisen Meteoriitin kanssa. Konkreettisesti uudet työtavat tarkoittavat paljolti työtilojen käyttöönottoa Office 365:n Sharepoint Online -alustalta sekä uusien Office 365:n tarjoamien välineiden käyttöä työtilamaailmassa ja omassa henkilökohtaisessa työssä. Tärkeä lähtökohta tekemisen tapojen muutokselle oli Atrian sisäinen organisoitumisen malli: eri liiketoimintojen ja funktioiden edustajista koottiin Booster-ohjausryhmä tunnistamaan muutoksen edellyttämiä kehityskohteita, johtamaan käytännön toimenpiteiden toteutusta, sekä koordinoimaan hankkeeseen kytkeytyviä projekteja.

”Atrian tavoite on tuoda modernit digitaaliset välineet luontevaksi osaksi arkisen työn tekemistä. Tämä on iso muutos entiseen, eikä se tapahdu pelkästään lanseeraamalla uudet työvälineet. Lähtökohtanamme on ollut oman ymmärryksen kasvattaminen ja taitojen edistäminen askelittain, sekä vahva tuki muutoksen toteuttamiseksi erilaisissa työskentelykonteksteissa.” – Jukka Meriheinä, Kehityspäällikkö, Atria.

 

atria-boosteri-sime

Kuva: Atrialla muutosta on edistetty askelittain, yksilötaidoista kohti monimuotoisempia yhteistyötarpeita.

 

”Atriassa on otettu lusikka kauniiseen käteen ja lähdetty aidosti johtamaan muutosta liiketoimintavetoisen muutosohjelman kautta. Organisaation taitojen systemaattisen kasvattamisen myötä karttuu myös ymmärrys digitaalisten välineiden tuomista mahdollisuuksista liiketoiminnalle, sekä partneri- ja asiakasyhteistyölle.”

Jatkossa Atria jatkaa tiekartalle priorisoitujen kehityskohteiden edistämistä yhdessä Sinisen Meteoriitin kanssa. Tämä tarkoittaa muun muassa opittujen taitojen syventämistä sekä aiheeseen kytkeytyvien jatkoprojektien koordinointia.

Aiheesta lisää

Organisaation yhteiset pelisäännöt luovat perustan onnistumisille Tapaan viikottain työssäni organisaatioita ja niiden edustajia, jotka tuskailevat seuraavanlaisten kysymysten parissa: Mistä tiedän ovatko kolleg...
Suuren urheilujuhlan tuntua ilmassa – Igniten 2. päivä Toinen päivä Ignitessa alkoi melkoisella uutispläjäyksellä, eli Jeff Teperin luotsaamalla sessiolla, jossa julkistettiin SharePointin ja OneDriven uus...
Uusia tuulia Microsoft Ignitessa – 1. päivä Terveiset kuumasta ja kosteasta Orlandosta! Vuoden 2017 Microsoft Ignite –konferenssi kerää tänä vuonna paikalle noin 29 000 intohimoista ICT-alan ihm...
Digipinjatalle kyytiä Digitalisaatiossa tänä päivänä on yhä useammin kyse siitä, että innovoit jotain aivan uutta nokkelammin kuin kilpailijasi. Perinteiselle yritysjohtaja...
YIT Pulse -digitaalinen työpöytä ottaa kaiken irti SharePointista ja Office 365:sta YIT Pulse -sosiaalinen intranet ja digitaalinen työpöytä ajattelumalli on kokonaisratkaisun visio. Microsoft SharePoint ja Office 365 pilvipalveluna m...
Helsinki Business College Oy siirtyi Valoon Suomen Liikemiesten Kauppaopistoa pitää yllä Helsinki Business College Oy. Sen omistavat tasaosuuksin Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö sekä He...