Digitaalisten työtapojen muutos - avain parempaan kilpailukykyyn

Kuluttajistuminen, digitalisaatio ja kiristyvä globaali kilpailu vaativat organisaatioilta kilpailukyvyn kehittämistä. Tässä kehityksessä keskeisessä roolissa on digitaalisten työtapojen muutos. Pilvi, mobiliteetti ja käyttäjäystävällisemmät sovellukset sisältävät valtavasti potentiaalia. Mutta teknologia itsessään ei muuta mitään, elleivät konkreettiset työtavat muutu niiden myötä.

Autamme asiakkaitamme johtamaan digitaalisen työn kehittämistä liiketoimintalähtöisesti. Viemme parempia toimintatapoja käytäntöön askel kerrallaan. Avullamme opit hyödyntämään uusimpien teknologioiden mahdollisuudet ja saavuttamaan niiden avulla strategiset tavoitteet.

Tärkeintä digitaalisen työn johtamisessa on ottaa huomioon yksilö- ja tiimitarpeet sekä yrityskulttuuri. Muutos lähtee aina yksilöistä ja heidän työtavoistaan. Autamme jalkauttamaan parempia työtapoja yksi kerrallaan ja tärkeimmät kehityskohteet edellä, mutta samalla rakentaen muutoksen kokonaiskuvaa.

Työpajat, koulutukset ja pilotit

Valmiit koulutus- ja pilotointipakettimme perustuvat käyttäjä- ja liiketoimintalähtöisiin teemoihin, kuten yksilön perustaitoihin, kokouskäytäntöihin tai vaikkapa liikkuvan myynnin tarpeisiin.

Koulutusteemat on rakennettu siten, että ne auttavat yksilöitä kehittämään omia digitaalisia rutiinejaan, tiimejä notkistamaan toimintatapojaan yli organisaatiorajojen sekä organisaatioita digitalisoimaan prosessejaan ja vähentämään kitkaa muutoksen läpiviennissä. Tuemme pilottitavoitteiden asettamisessa ja tulosten mittaamisessa.

Miten alkuun digityön tiellä?

Parhaan käsityksen uusien teknologioiden mahdollisuuksista saat tapaamalla meidät! Järjestämme mielellämme vaikkapa organisaationne kehitysjohdolle työpajan, jossa digitaalisen työn teemoja voi testata omakohtaisesti, organisaation omia liiketoimintatavoitteita vasten peilaten.

Artikkeleitamme digitaalisten työtapojen muutoksesta

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää