Digitaalisten työtapojen muutos

Selvitysten mukaan suurin ongelma työtapojen kehittämisessä on se, että organisaatiot eivät johda työpäiväkokemusta kokonaisuutena.

Digitaalisten työtapojen muutosta ohjataan seitsemän kehitysalueen kautta; kokonaisuudessa huomioidaan mm. organisaatiokulttuuri, henkilökohtaiset digitaidot, tiimityötaidot, sekä prosessien digitalisointi.

Digityön nykytilan kartoitus

Toteutamme kyselyn jonka avulla kartoitamme lähtötilan ja tunnistamme ongelmakohdat.

Inspirointityöpaja kehitysjohdolle

Tuomme kaikki samalle kartalle digitaalisen työn merkityksestä sekä avaamme nykytilaa suhteessa muihin organisaatioihin.

Digitaalisen työn ohjausryhmän työpajat

Luomme yhteisen fasilitointimallin ohjausryhmän työskentelyn tueksi sekä ohjaamme digitaalisen työn kehittämistä.

Koulutus- ja pilotointipaketit

Tuotteistettuja kokonaisuuksia yksilö- ja tiimityötapojen kehittämiseksi.

Kehitämme mm. näitä osa-alueita

 • Työtyytyväisyys
 • Kyky reagoida ja muuttua
 • Asiakastyytyväisyys
 • Tuloksellisuus
 • Innovointi ja ongelmien ratkonta
 • Päätöksenteon laatu ja nopeus
 • Yksilön digityötaidot
 • Keskustelukulttuuri
 • Digitalisoidut prosessit
 • Tiimityö
 • Oppimisen kulttuuri
 • Tiedon löydettävyys

Haluaisitko kuulla lisää?

Nykytilan kartoitus antaa hyvän pohjan digitaalisen työn kehittämiselle.

 

 

Ota yhteyttä

25.6.2019

Tiedonkulku ja sisäinen viestintä ovat edelleen suurimpia ja tyypillisimpiä tiimityön haasteita tänä päivänä. Moderni, ajasta ja paikasta riippumaton (tiimi)työ on haasteellista perinteisiä viestintäkanavia käyttäen. Tieto ei kulje, kaikki asianosaiset eivät...

Lue lisää

Lue lisää

6.5.2019

Talon rakentaminen on vaativaa puuhaa. Rakennusvaiheessa tehdyt erheet voivat myöhemmin kostautua moninkertaisesti. Mitä tekemistä ohjelmisto- ja teknologiatalolla on raksan kanssa? Talo toimii hyvänä vertauskuvana monelle asialle, ja ihan syystäkin. Tämän...

Lue lisää

Lue lisää

4.2.2019

Sininauhasäätiö-konserni tarjoaa palveluiden ulkopuolelle joutuneelle kodin ja tuen sekä puolustaa hänen oikeuksiaan ja ihmisarvoaan. Konserniin kuuluvat yleishyödyllinen järjestö Sininauhasäätiö sekä päihde- ja mielenterveysehtoista asumispalvelua sekä katkaisu- ja vieroitushoitopalveluita tarjoava Sininauha...

Lue lisää

27.11.2018

Sinisen Meteoriitin tilaaman tutkimuksen mukaan yli 80 % työssäkäyvistä suomalaisista suhtautuu positiivisesti uusiin digitaalisiin työvälineisiin. Vain 3 % suhtautuu kielteisesti uusiin työvälineisiin. Eniten digitaalinen työ kuormittaa ylintä johtoa. Innolinkin toteuttama...

Lue lisää

27.6.2019

Lounais-Suomen jätehuolto Oy huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. He työllistävät hieman vajaa 100 henkeä. Henkilöstöstä iso osa työskentelee jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla. Lounais-Suomen Jätehuollon aikaisempi intranet oli toteutettu...

Lue lisää

21.5.2019

Vantaan kaupunki etsi modernia intranet-ratkaisua, joka tehostaisi olemassa olevien pilvipalveluiden käyttöä. Alustaksi valittiin Valo Intranet ja uusi intra toteutettiin reippaalla aikataululla. Meteoriitti hyppäsi mukaan lokakuussa 2018 ja uusi intranet lanseerattiin...

Lue lisää

25.2.2019

Klassinen vai moderni? Metsäkeskus hyppäsi Valo Modernin kelkkaan, kun tuote oli vielä rakenteilla. Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Metsäkeskus valvoo ja edistää kestävää metsätaloutta sekä alan elinkeinoja, ja neuvoo metsänomistajia...

Lue lisää

8.2.2019

Kenttätyöntekijät tai etätyöntekijät eivät usein pysty kirjautumaan sisään yrityksensä portaaliin, mikä saattaa johtaa epäoikeudenmukaisuuden tunteeseen yrityksen sisällä. Tämä on yksi niistä syistä, joiden vuoksi suomalainen, useita kenttätyöntekijöitä työllistävä Lassila &...

Lue lisää